PRAVIDELNÉ AKCE:

Každý čtvrtek je adorace od 10,00 do 12,00 v kostele Nejsvětější Trojice a od 17,30 do 19,30 ve farním kostele.

Každý první čtvrtek v měsíci je mše svatá za kněze, bohoslovce a nová povolání a po ní adorace za povolání.

Každý první pátek v měsíci je hodinu přede mší svatou adorace Nejsvětější Svátosti s litaniemi a zásvětnou modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Každý poslední pátek v měsíci je v kostele Nejsvětější Trojice v 15,00 hod. bohoslužba k Božímu milosrdenství, modlitba korunky a mše sv.

Na první sobotu v měsíci je v 7,15 mariánské večeřadlo a od 9,00 mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence.

Každou třetí neděli v měsíci je ve farním kostele od 10,00 adorace Nejsvětější Svátosti oltářní a v 15,00 svátostné požehnání.

Poslední neděli v měsíci říjnu v 15,00 hod. je ve farním kostele Růžencová slavnost se zpívaným růžencem.

PASTORAČNÍ PLÁN 2007

 

LEDEN

  1.1. - Slavnost Matky Boží P. Marie
  6.1. - Slavnost Zjevení Páně,
         - Tříkrálová sbírka
13.1. - Pouť za nemocné do Filipova Další dokumentace Další dokumentace
18.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů
21.1. - Ekumenická bohoslužba u CČSH

ÚNOR

  3.2. - Hromniční pouť matek Další dokumentace Další dokumentace
11.2. - Udílení svátosti nemocných
10.2. - 6. Ples lidí dobré vůle ve farních sálech
21.2. - Popeleční středa

BŘEZEN

10.3. - Postní duchovní obnova
12.3. - Třídenní exercicie pro mládež
19.3. - Slavnost svatého Josefa
24.3. - Pouť manželů ve Šternberku
26.3. - Slavnost Zvěstování Páně, hlavní pouť
31.3. - Diecézní setkání mládeže

DUBEN

  1.4. - Svatý týden - velikonoční zpověď
  5.4. - Zelený čtvrtek
  6.4. - Velký pátek
  7.4. - Velikonoční vigilie
  8.4. - Velikonoce
  9.4. - týden modliteb k Božímu milosrdenství
15.4. - NeděleBožího milosrdenství

KVĚTEN - měsíc P. Marie - Májové pobožnosti, zpívané nešpory
  5.5. - pouť diecéze k hrobu sv. Jana Sarkandra v Olomouci
13.5. - neděle Dobrého Pastýře
17.5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně
17.5. - Den modliteb farnosti za seminář
26.5. - Svatodušní vigilie - noční bdění
27.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého
         - odpoledne dětský den ve Lhotě
31.5. - pouť do Lipiny - Navštívení P.Marie

ČERVEN

  3.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice
  7.6. - Slavnost Těla a Krve Páně
10.6. - farní pouť na Svatý Kopeček
15.6. - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
            obnova zasvěcení rodin
16.6. - jáhenské svěcení v Olomouci
17.6. - Šternberské hody
23.6. - kněžské svěcení v Olomouci
29.6. - Slavnost apoštolů Petra a Pavla

ČERVENEC

  5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
            Národní pouť na Velehradě
22.7. - pouť v Mladějovicích
28.7. - adorační den farnosti Šternberk
29.7. - odjezd do Medjugorje na festival mládeže, příjezd 7.8.

SRPEN

13.8. - 19.8 - celostátní setkání mládeže v Táboře
15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - pouť u kapličky

ZÁŘÍ

  1.9. - farní pouť na Sv. Hostýn
  3.9. - mše sv. na zahájení školního roku
15.9. - pouť do Jívové k P. Marii Bolestné
16.9. - pouť na Kalvárii v Mladějovicích
28.9. - Slavnost sv. Václava

ŘÍJEN - měsíc sv. růžence

  8.10. - 7.výročí zasvěcení P.Marii
21.10. - Misijní neděle, sbírka na misie
27.10. - podzimní pouť mužů
28.10. - Růžencová slavnost

LISTOPAD

  1.11. - Slavnost Všech svatých - pouť v Babicích
  4.11. - modlitby za zemřelé na hřbitově
11.11. - pouť v Domašově - sv. Martin
17.11. - Slavnost Posvěcení farního kostela
30.11. - Adventní duchovní obnova

PROSINEC

  1.12. – Advent
  8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu
22.12. - Předvánoční svátost smíření
25.12. - Slavnost Narození Páně

ROK 2006

ROK 2005


    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.