PRAVIDELNÉ AKCE:

Každý čtvrtek je adorace od 10,00 do 12,00 v kostele Nejsvětější Trojice a od 17,30 do 19,30 ve farním kostele.

Každý první pátek v měsíci je hodinu přede mší svatou adorace Nejsvětější Svátosti s litaniemi a zásvětnou modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Každý poslední pátek v měsíci je v kostele Nejsvětější Trojice v 15,00 hod. bohoslužba k Božímu milosrdenství, modlitba korunky a mše sv.

Na první sobotu v měsíci je v 7,15 mariánské večeřadlo a od 9,00 mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence.

Každou třetí neděli v měsíci je ve farním kostele od 10,00 adorace Nejsvětější Svátosti oltářní a v 15,00 svátostné požehnání.

Poslední neděli v měsíci říjnu v 15,00 hod. je ve farním kostele Růžencová slavnost se zpívaným růžencem.

PASTORAČNÍ PLÁN 2006

 

LEDEN

  1.1. - Slavnost Matky Boží P. Marie,
             půlnoční mše sv.na Nový rok Další dokumentace Další dokumentace
  6.1. - Slavnost Zjevení Páně,
  7.1. - Tříkrálová sbírka
18.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů
22.1. - Ekumenická bohoslužba u CČSH

ÚNOR

  4.2. - Hromniční pouť matek
11.2. - Pouť za nemocné
12.2. - Udílení svátosti nemocných
17.2. - Hromniční pouť matek Další dokumentace Další dokumentace
17.2. - Ples lidí dobré vůle ve farních sálech Další dokumentace Další dokumentace
19.2. - Setkání farních rad děkanátu s otcem arcibiskupem ve Šternberku Další dokumentace Další dokumentace

BŘEZEN

  1.3. - Popeleční středa
  4.3. - Postní duchovní obnova
  5.3. - Třídenní exercicie pro mládež
20.3. - Slavnost svatého Josefa
25.3. - Pouť manželů ve Šternberku Další dokumentace
27.3. - Požehnání křížové cesty v kostele Nejsvětější Trojice Další dokumentace

DUBEN

  2.4. - křížová cesta na Rudu - počasí neumožnilo odjet na Rudu
  8.4. - Setkání mládeže v Újezdě Další dokumentace
  9.4. - Svatý týden – velikonoční zpověď
13.4. - Zelený čtvrtek Další dokumentace
14.4. - Velký pátek Další dokumentace
15.4. - Velikonoční vigilie Další dokumentace
16.4. - Velikonoce
17.4. - týden modliteb k Božímu milosrdenství
23.4. - NeděleBožího milosrdenství Další dokumentace
29.4. - třídenní farní pouť do Rakouska

KVĚTEN - měsíc P. Marie - Májové pobožnosti, zpívané nešpory
  6.5. - pouť diecéze k hrobu sv. Jana Sarkandra v Olomouci
  7.5. - neděle Dobrého Pastýře
10.5. - pouť v Horní Loděnici Další dokumentace Další dokumentace
17.5. - Den modliteb farnosti za seminář
23.5. - beseda Mise v Iráku s P. Jaroslavem Kníchalem, vojenským kaplanem Další dokumentace
25.5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně
31.5. - pouť do Lipiny - Navštívení P.Marie

ČERVEN

  3.6. - Svatodušní vigilie Další dokumentace
  4.6. - Slavnost Seslání Ducha Svatého
           
11.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice Další dokumentace
            pouť u kostela Nejsvětější Trojice, hody
15.6. - Slavnost Těla a Krve Páně Další dokumentace
17.6. - jáhenské svěcení v Olomouci
18.6. - farní pouť na Svatý Kopeček
23.6. - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
            obnova zasvěcení rodin
24.6. - kněžské svěcení v Olomouci
29.6. - Slavnost apoštolů Petra a Pavla

ČERVENEC

  2.7. - farnost slaví 10 let kněžství otce Josefa Další dokumentace
            farní odpoledne Další dokumentace Další dokumentace
  3.7. - Pěší pouť na Velehrad
  5.7. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
            Národní pouť na Velehradě
  9.7. - zájezd na primici do Hrabyně
  6.7. - Ekumenická modlitba nešpor - kostel CČSH
15.7. - děkanátní pouť do katedrály
23.7. - pouť v Mladějovicích
28.7. - adorační den farnosti Šternberk

SRPEN

13.8. - pouť v Těšíkově - sv.Vavřinec
15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - pouť u kapličky
20.8. - týden rekreace mládeže

ZÁŘÍ

  2.9. - Farní pouť na Sv. Hostýn
  4.9. - Mše sv. na zahájení školního roku
15.9. - pouť do Jívové k P. Marii Bolestné
17.9. - pouť na Kalvárii v Mladějovicích
28.9. - Slavnost sv. Václava

ŘÍJEN - měsíc sv. růžence

  8.10. - 6.výročí zasvěcení P.Marii
22.10. - Misijní neděle, sbírka na misie
28.10. - Podzimní pouť mužů
29.10. - Růžencová slavnost

LISTOPAD

  1.11. - Slavnost Všech svatých - pouť v Babicích
  5.11. - Modlitby za zemřelé na hřbitově
12.11. - Pouť v Domašově - sv. Martin
17.11. - Slavnost Posvěcení farního kostela

PROSINEC

  3.12. – Advent
  8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu
  9.12. - Adventní duchovní obnova
17.12. - Předvánoční svátost smíření
25.12. - Slavnost Narození Páně

ROK 2005


    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.