svatá Anežka česká

KLÁŠTER SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

 

Opavská 27

785 01

   Jsme sestry klarisky-kapucínky, druhý františkánský řád. Slibujeme zachovávat řeholi svaté Kláry, schválenou papežem Inocencem IV. V roce 1253, podle zásad reformy započaté ctihodnou Laurencií Longo a potvrzené papežem Pavlem III. roku 1535.

 

Historie řádu a řeholního domu  

   Řád klarisek v naší zemi založila současnice svaté Kláry - svatá Anežka Přemyslovna roce 1234 v Praze Na Františku. Kláštery klarisek vznikly později v Opavě, Chebu, Olomouci a na dalších místech. Císař Josef II. v roce 1782 je zrušil. Až v roce 1914 na žádost litoměřického biskupa Mons.J.Grosseho přišly opět sestry svaté Kláry na českou půdu do Litoměřic. Byly to sestry z Holandska, které měly konstituce upravené podle kapucínů, tedy klarisky-kapucínky. Klášter v Litoměřicích trval jen do roku 1950. Tehdy byly sestry nuceny z něj odejít. Prožily internaci v Turnově, potom pracovaly v továrně a v domovech důchodců. V letech 1977-1990 žily v charitním domově v Oseku u Duchcova. Společenství mladých sester vznikalo od roku 1981 pod vedením kapucínů. Od 2.2.1990 jsme bydlely ve Šternberku na faře. Do června 1990 bylo upraveno jedno poschodí tak, že mohly přijet starší sestry z Oseka. Dne 6.10.1990 otec arcibiskup Mons.František Vaňák uzavřel papežskou klauzuru a naše společenství mohlo začít prožívat kontemplativní život ve větší plnosti, i když ještě v provizoriu. Na jaře v roce 1994 se proto začal stavět na pozemku farní zahrady nový klášter.

klášter Klarisek-kapucínek

   Dne 24.11.1996 posvětil otec arcibiskup Mons.Jan Graubner kapli i klášter svaté Anežky České. Celá stavba byla vybudována výhradně z darů. Modlíme se za všechny dobrodince, kteří nás podporovali a stále nám pomáhají.

   Žije nás nyní zde 15 sester, nejstarší má 81 let, nejmladší sestra 25 let. Jedenáct sester je s věčnými sliby, jedna s dočasnými sliby a tři novicky.

 

Řádová spiritualita  

   Naším nejvyšším pravidlem je následování Krista životem podle evangelia.
V duchu svatého Františka a Kláry se snažíme žít v chudobě, v radostném sesterském společenství a ve věrnosti katolické Církvi.

   Podle řehole a tradice řádu zachováváme papežskou klauzuru, která vyjadřuje úplné zasvěcení se Bohu a podporu je naše kontemplativní poslání ke chvále Boží, ke službě Církvi a světu.

vitráž Bratr Slunce

   Nejdůležitější dobou každého dne je účast na slavení eucharistické oběti, v níž odevzdáváme na oltář samy sebe i všechny lidi, aby nás Pán proměnil svou božskou milosrdnou láskou. Jemu předáváme všechny záležitosti, které nám lidé svěřili. V modlitbách pamatujeme na nemocné, rodiny, na duchovní obnovu našeho národa, na naši farnost, na děti a mládež, samozřejmě na Církev, kněze…a na všechny, kteří potřebují Boží pomoc.

 

Každodenní život  

   Denní pořádek máme upravený tak, abychom chválily Pána nepřetržitě. Sedmkrát za den se scházíme ke společné liturgické modlitbě, která zahrnuje i noční vstávání na hodinku četby - matutinum (od 24,00). Denně věnujeme nejméně dvě hodiny osobní vnitřní modlitbě.

vitráž Sestra Luna

   Během dne konáme běžné práce v domě, na dvorku, v zahradě a ruční práce.

   Způsob našeho života je kající a smírný, každý den cele nabízíme v oddanosti Pánu. Kajícnost se projevuje v chudobě, v postu, práci, v určité strohosti …Toto samo o sobě není nejdůležitější. Přednější je vnitřní chudoba, vědomí, že vše dostáváme od Boha.

   V naší zemi jsme zatím jediným klášterem klarisek-kapucínek.

   

   

Mezi plody svatosti našeho řádu patří:


svatá Klára +1253
svatá Anežka Přemyslovna +1282
svatá Veronika Giuliani +1727

blahoslavená Florida Cevoli +1767
blahoslavená Terezie Kowalska +1942
blažená Consolata Betrone +1946

služebnice Boží Costanza Panas +1963

blahoslavená Florida Cevoli
svatá Klára

Je to totiž velká a chvályhodná výměna:
opustit časné věci pro věčné, zasloužit si nebeské místo pozemských, obdržet stonásobně za jedno a mít blažený život na věky".

Svatá Klára z Assisi

sestry Klarisky-kapucínky

Další informace o našem společenství je možné získat na adrese: www.kapucini.cz
    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.