NOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

UPOZORNĚNÍ
spustili jsme nové farní stránky souběžně s těmito. Zde budou postupně informace stárnout, některé postupně přeneseme. Zvykejte si prosím na novou adresu, která zní www.farnoststernberk.cz na rozdíl od staré www.sweb.cz/farasternberk či farasternberk.sweb.cz

 

 

POUŤ MANŽELŮ s obnovou manželských slibů - 5. dubna 2008 !

 

 

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ŠTERNBERK

na základě stanov pastoračních a ekonomických rad farností arcidiecéze olomoucké byla ustanovena pastorační rada farnosti v tomto složení:

za farnost byli zvoleni:
Knopfová Zuzana
Richter Stanislav ml.
Mikolajek Evžen
Mejzlík Petr st.

farářem jsou jmenovaní:
Smyčková Jana
Tomášek Petr
Šrámek Karel
BajerTomáš

z titulu své funkce jsou v radě:
Vyvozilová Pavlína
Novák Štěpán

Do ekonomické rady jsou jmenováni farářem:
Segéňová Jarmila
Bajerová Jarmila
Marghold Marián
a z pastorační rady je zvolen:
Šrámek Karel

 

 

 

 

MŠE SV. PRO DĚTI

mše svaté pro děti a mládež každou středu v kostele Nejsvětější Trojice na Olomoucké ulici. Zapoj se i ty do slavení liturgie.

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ - ŠTERNBERK 2007/2008
1. a 2. třídaII. ZŠstředa 13:30
3. třídaIII. ZŠstředa 13:00
4., 5. a 6. třídaIII. ZŠpondělí 14:30
7. a 8. třídaI. ZŠstředa 14:30
9. třída + středoškoláci    farastředa 16:30
gymnazistégymnázium    čtvrtek 7:00

 

 

 

Modlitba Svatého otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou početná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž. Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 

 

 

Pouť mužů

Jáhenské svěcení

Rozhovor s naším bohoslovcem

Pohřeb jáhna Jiřího Slámy

Hromniční pouť matek 2007

Pouť do Filipova

Narozeniny otce děkana

Farní den

10 let kněžství O. Josefa

Boží Tělo

Šternberská pouť

Svatodušní vigilie

Beseda - Mise v Iráku

Pouť v Horní Loděnici

Velikonoční vigilie

Setkání mládeže

Požehnání křížové cesty

Pouť manželů

Děkanátní setkání

Ples lidí dobré vůle

Hromniční pouť matek

ROK 2005


    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.