každý den je mše svatá u klarisek-kapucínek v klášteře na Opavské v 7,30 hod a v neděli v 7,00 hod.

 

 

 

*** Bohoslužby v týdnu od  20. ledna do  27. ledna 2007 ***

 

2. neděle v mezidobí 20. ledna

7,30

8,00

9,00

10,00

17,00

mše sv. - kostel Nejsvětější Trojice

mše sv. v Mladějovicích

mše sv. - farní kostel

mše sv. v Jívové

ekumenická bohoslužba- farní kostel, kaple sv. Leopolda

pondělí 21. ledna

Sv. Anežky, panny a mučednice

18,00

mše sv. - kostel Nejsvětější Trojice

středa 23. ledna

18,00

mše sv. - kostel Nejsvětější Trojice, pro děti a mládež

čtvrtek 24. ledna

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

10,00 - 12,00

13,00

15,30

17,00

adorace - kostel Nejsvětější Trojice

pohřeb - kostel Nejsvětější Trojice (pí. Libuše Krtilová)

mše sv. v psychiatrické léčebně

mše sv. v Domašově nad Bystřicí

pátek 25. ledna

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

14,30

15,00

modlitba matek - farní kostel, kaple sv. Leopolda

mše sv. - farní kostel, kaple sv. Leopolda

sobota 26. ledna

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

17,30

17,30

18,00

mše sv. v Horní Loděnici

modlitba matek - farní kostel, kaple sv. Leopolda

mše sv. - farní kostel, kaple sv. Leopolda

3. neděle v mezidobí 27. ledna

sbírka na opravy

7,30

8,00

9,00

10,00

10,00

14,00

 

mše sv. - kostel Nejsvětější Trojice

mše sv. v Mladějovicích

mše sv. - farní kostel

zahájení adorace - farní kostel, kaple sv. Leopolda

mše sv. v Jívové

ukončení adorace, modlitba matek - farní kostel, kaple sv. Leopolda

 

 


    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.