ZPĚT

V sobotu 10.listopadu 2007 se konala tradiční pouť mužů šternberské farnosti

Sešli jsme se v 7,30 a zaplnili autobus. Naše putování vedlo do nového působiště našeho bývalého faráře otce Josefa Červenky - do farnosti v Morkovicích s přilehlými vesnicemi Pačlavice, Prasklice a Počenice. Prohlédli jsme si místní sakrální stavby, otec se s námi podělil o své čerstvé zážitky a poznatky z jeho nového působiště, místní farníci pro nás uspořádali hostinu (prý svačinu), a v místní restauraci jsme též později poobědvali.
Naše cesta vedla také do Kyjova, kde se konaly svatomartinské hody a do Žarošic. Poslední zastávkou naší pouti byl Kyjovský sklípek.

První seznámení s Pačlavicemi ... ... a společná modlitba.
Zaplňujeme morkovickou faru ... ... a jsme skvěle pohoštěni.
Mám tu velké plány. Oběd v Morkovicích
Kyjovští radní při Svatomartinských hodech. Čtení "artikulí" - pravidel slavnosti.
Starosta připíjí na zdar slavností
To už jsme v Žarošicích ... ... kde jsme slavili mši svatou.
Seznámili jsme se s dějinami poutního místa
A společně se vyfotografovali.
Toto už je kyjovský sklep
Diskutovalo se ... ... a také zpívalo.

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.