ZPĚT

V úterý 15.5. 2007 se naše farnost rozloučila s trvalým jáhnem Jiřím Slámou
Am Dienstag 15.5. 2007 hat sich unsere Pfarrgemeinde mit Jiří Sláma, unserem Diakon, zum letzten Mal verabschiedet.

Hlavním celebrantem při zádušní mši svaté ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku byl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Der Hauptzelebrant beim Requiem war in der Maria-Verkündigung-Pfarrkirche in Šternberk der Bischof Mons. Josef Hrdlička.

Otec Antonín Krasucki, OP při promluvě.
P. Antonín Krasucki,OP bei der Predigt.

Otec biskup Josef Hrdlička přečetl dopis biskupa hradeckokrálovské diecéze Dominika Duky.
Mons. Josef Hrdlička hat den Abschiedsbrief von Dominik Duka, dem Bischof aus Hradec Králové, gelesen.

Otec děkan Josef Janek tlumočil poděkování litoměřické diecéze.
Dekan Josef Janek hat die Danksagung der Litoměřicer Diözese vermittelt.

Otec Josef Červenka se jako místní farář rozloučil s jáhnem za farnost.
P. Josef Červenka hat sich mit dem Gestorbenen für die ganze Pfarrgemeinde verabschiedet.

Spolubratři jáhnové při posledním rozloučení.
Diakonen beim letzten Abschied.

 

Z činnosti jáhna Jiřího Slámy.
Aus der Diakon Jiří Slámas Tätigkeit.

Jáhen Jiří Sláma se nedávno zúčastnil Svatovojtěšských slavností v Hradci Králové.
Neulich hat er sich am St.-Vojtěch-Fest in Hradec Králové teilgenommen.

Při pouti ve Šternberku o Nejsvětější Trojici...
Bei der Heiligen Dreifaltigkeitpilgermesse in Šternberk.....

... a o Slavnosti Těla a Krve Páně ve Šternberku v roce 2006.
... und dem Fronleichnamsfest 2006 in Šternberk.

ZPĚT


    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.