ZPĚT

V sobotu 3.února 2007 se konala ve Šternberku již tradiční Hromniční pouť matek

Pouť začala v 9,30 modlitbou radostného růžence. Do začátku mše sv. se zaplnily všechny lavice v kostele, kde je téměř 500 míst na sezení. Někteří museli i stát. Což se v našem kostele stane jenom na půlnoční. Na pouť přijely autobusy matek z Nedašova, Štítné a Valašských Klobouk. Další ze Slavičína a okolí, ze Zlína, z Napajedel a pátý autobus z Němčiček a Brna.
Mši sv. v 10,00 sloužil místo nemocného provinciála kapucínů P.Jozefa Timka místní farář P.Josef Červenka.

V liturgickém průvodu na začátku mše sv. se nesly tři symboly poutní bohoslužby, která se slaví ze Svátku Uvedení Páně do chrámu. Jezulátko - "Světlo k osvícení pohánů, Sláva Izraele", přinášela maminka v požehnaném stavu. Obraz Kristovy tváře - moje oči uviděly tvou spásu - mít oči upřeny na Ježíše (Žid 12,2) nesla paní Růžena Fialová, koordinátorka Hnutí modlitby matek v ČR. Poslední symbolem byla suchá ratolest (Jan 15,1-8), která vykvetla více než pěti sty papírovými květy se jmény dětí šternberských matek, které tak matky odevzdaly ve svých modlitbách Bohu. Tu přinášel duchovní správce farnosti otec Josef.

Po promluvě nejmladší rodička farnosti MUDr. Karin Niklová požádala za šternberské matky kněze o požehnání velké obětní svíce. Podle obnovené tradice z roku 1741, kdy šternberské ženy poprvé přinesly svíci do farního kostela. Poté se zástup stovek matek vydal s rozžatými svícemi na ofěru kolem hlavního oltáře. Před milostnou sochou Šternberské madony se společně modlily za své děti.

Po skončení mše sv. program pokračoval v jídelně lesnického učiliště. Nejdřív oběd pro téměř 300 matek a pak duchovní obnova. Všichni jsme se vešli i když se sedělo a stálo všude. Bohužel nejsou fotky.

Dvě přednášky na téma Teologie modlitby měla MUDr. Jitka Krausová OV, která pracuje jako psychoterapeutka na olomouckém arcibiskupství. Přednášky se protáhly až do 15,30. Závěrečná adorace ve farním kostele s ukládáním jmen dětí do košíčku trvala od 16,00 do 17,00.

Velké poděkování všem matkám, které se účastnily i vám, které jste se za pouť modlily. Již teď vás zveme na Hromniční pouť v příštím roce.

Ale ještě letos můžete přijet na "Pouť manželů" v sobotu 24.března 2007. Je to hlavní pouť farnosti. Loni ji vedl P. Vojtěch Kodet. Letos slíbil celebrovat mši sv. a mít odpolední obnovu pro manžele Mons. Pavel Posád, litoměřický biskup. Matky začněte se modlit za účast svých manželů, nejlépe s nimi a přijeďte obnovit manželské sliby na Slavnost Zvěstování Páně 24. března do Šternberka. Těšíme se na vás.

Pán vám žehnej.
P. Josef Červenka, farář

Vstupní průvod
Symboly poutě matek
Jezulátko
Kristova tvář Suchá ratolest rozkvetla jmény dětí
Freska Obětování Páně na klenbě presbytáře Šternberské matky přinášejí obětní svíci
Nejmladší matka z farnosti žádá o požehnání svíce Žehnání a zapálení svíce
Matky vycházejí z lavic na obětní pruvod kolem oltáře
Ofěra matek
Přes 500 matek v pohybu
Dlouhý zástup
Matky zaplňují presbytář
Společná modlitba matek za děti
Před oltářem Šternberské madony
Vkládání jmen dětí do košíku při závěrečné adoraci
Rozloučení v režii Růženky
Svatoblažejské požehnání na závěr

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.