ZPĚT

V pátek 12.1. a 13.1.2007 se konala pouť za naše nemocné do Filipova

Každý rok obětujeme v zimním období pouť za naše nemocné, kteří v neděli při svátku Panny Marie Lurdské přijímají svátost nemocných. Je povzbuzující, že se této pouti účastní převážně mladí, z jejichž iniciativy pouť před lety vznikla. Letos se pouť konala již v lednu a cílem byl Filipov v severních Čechách, který leží na samých hranicích s Německem. Hlavní poutní slavnost se zde již 140 let koná v noci, na památku zázračného uzdravení nemocné dívky, které se 13. ledna 1866 ve 4 hodiny ráno zjevila Panna Maria.
Nenechali jsme se odradit náročným programem a cestováním v noci. Na tuto poutní slavnost v noci přijíždějí pravidelně i poutníci ze Slovenska!
Noční mše sv. v hodinu zjevení Panny Marie, která slovy: „Mé dítě od této chvíle se to hojí“ uzdravila smrtelně nemocné děvče, má nejen neopakovatelnou atmosféru, ale je zpřítomněním zázraku víry a Božích milostí v pohraničním kraji, kde vše bylo určeno ke zkáze.

Ze Šternberka jsme vyjeli v pátek 12.1. v 16:00. První zastávku jsme měli na poutním místě Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži u Košumberka.

Obraz události zjevení Panny Marie 13.ledna 1866 ve 4,00 ráno. Milostná socha Panny Marie v kapli postavené na místě domku uzdravené Magdaleny Kadedové.

Poutní bohoslužba v bazilice ve Filipově ve 4,00 ráno.

Koncelebrovalo asi 50 kněží z Česka, Slovenska i Německa.
Hlavní celebrant byl litoměřický biskup Mons. Pavel Posád, spolu s emeritním biskupem Mons.Josefem Kouklem a pomocným biskupem Mons. Josef Kajnekem z Hradce Králové.

Na zpáteční cestě jsme navštívili baziliku v Jablonném pod Ještědí, kde je hrob sv. Zdislavy.

Poslední zastávka byla u hrobu pana Josef Luxe, který je na hřbitově poutního místa Hemže u Chocně.

Společné foto v kostele na Hemži u Chocně.

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.