ZPĚT

    Před čtyřmi lety obnovily šternberské ženy starobylý zvyk obětování svíce na Hromnice. Původ zvyku je v událostech první poloviny 18.století, kdy se Morava obávala Pruského vpádu. Proto se v mnohých moravských městech konaly slavnostní prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí. V Olomouci tato pobožnost proběhla 1. února 1741 za účasti biskupa, kněží, řeholníků a studentů.

    Rovněž ten samý den přinesly do klášterního, dnes farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku dvě ženy voskovou svíci o váze 21 liber (asi 10 kg), jako oběť Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněné nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok. Následně pak byla svíce obětována každoročně vždy v čase Hromnic.

    Letos již popáté přinesou šternberské matky do farního kostela před sochu Šternberské Madony velkou obětní svíci. Rok od roku se k nim připojuje stále více žen z širokého okolí, aby také prosili s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.

    V loňském roce se připojily k pouti i ženy z Hnutí modlitby matek. Je našim velkým přáním, aby se Hromniční pouť ve Šternberku, stala každoročně jedním ze společných setkání Hnutí modlitby matek.


svíce pro hromniční pouť matek svíce pro hromniční pouť matek
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.