ZPĚT

V sobotu 4.2. 2006 se konala ve Šternberku Hromniční pouť matek

Pouť začala modlitbou radostného růžence v 9,30 a pak už přicházejí ministranti a celebranti. Hlavním celebrantem byl kancléř olomouckého arcibiskupství otec Antonín Basler, který na začátku mše svaté vyřídil všem přítomným vřelé pozdravy otce arcibikupa Jana, který se nemohl zúčastnit. V té době byl na misijní cestě v Bangladéši.
O pouť se zajímala i televize. Asi ví, jaká je v kostele zima. Kulich zásadně nesundává.

Ke mši svaté byly přichystány zpěvníky. Obsahovaly také program, společné modlitby a historii Hromniční pouti matek ve Šternberku.

Zástupkyně šternberských matek přinesly k požehnání tradiční svíci , kterou každoročně obětují za ochranu a dar víry pro své děti.

Otče Antoníne, prosíme vás o posvěcení obětní svíce šternberských žen a všech svící, které dnes zde shromážděné ženy obětují za své děti. Jsme si vědomy svého poslání matky a chceme doprovázet své děti, kterým jsme daly život, svými modlitbami a oběťmi tak jako Panna Maria, která šla se svým Synem až pod kříž. Tyto svíce nám připomínají hořící víru, nehasnoucí naději a žhavou lásku s kterou chceme milovat Krista a skrze něho i své nejbližší.

Žehnací modlitba
Bože, ty jsi Světlo a nejsou v tobě žádné temnoty. Ty jsi poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista jako světlo na tento svět. Ať nám tato svíce připomíná světlo jeho pravdy a zář jeho lásky. Tvé požehnání + nechť spočine všude tam, kde budou tyto svíce zažíhány. Jejich plamen ať je znamením radosti, důvěry, bezpečí a ochrany ve všech ohroženích našeho života. Vlej do srdcí našich matek světlo tvého Svatého Ducha, aby zářili jako hvězdy ve vesmíru a byli všem znamením tvé lásky. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Hlavní celebrant požehnal a zapálil svíci. Ministranti roznesli světlo všem ostatním matkám, které s rozžatými hromničkami se vydaly do obětního průvodu kolem hlavního oltáře. Jako Panna Marie obětovala svého syna v chrámě, nesly matky v symbolu hořící svíce všechny své děti a prosily za jejich víru a Boží ochranu.
Po průvodu se matky shromáždily v presbytáři a společně se modlily za své děti. Po jejich modlitbě následovala i modlitba dětí, které doprovázely své matky.

Nejmenší ve schole. Pak následovaly prosebné přímluvy matek a mše svatá pokračovala bohoslužbou oběti.

Ve dvanáct hodin byl společný oběd v Lesnickém učilišti. Bylo vydáno 250 obědů. Velké poděkování patří všem kuchařkám i organizátorům, že se vše zvládalo.
Po obědě ve 13 hodin začal duchovní program, který zahájil otec Antonín Basler katechezí o modlitbě. Pak se ujaly slova koordinátorky hnutí Modlitby matek. Růžena Fialová z Brna a vzácný host ze Slovenska Jana Pajanová z Bratislavy. Mluvily o zkušenostech svých i ostatních matek, které prožívají při setkávání v modlitebních skupinách. Byl prostor i na dotazy a některé matky přidaly i svá osobní svědectví.

Závěr pouti patřil našemu Pánu, kterému jsme v Nejsvětější Svátosti vzdali chválu a dík za jeho milosti a dary, a za celý krásně prožitý den. Adoraci vedl místní farář otec Josef Červenka. Matky napsaly na lístečky jména svých dětí, které vložily do košíčku a spolu s knězem je při modlitbě Páně odevzdaly v důvěře Svátostnému Spasiteli. Po svátostném požehnání vytvořily matky velký kruh kolem zdí kostela a vyjádřily tak touhu po jednotě s Ježíšem a mezi sebou navzájem písní "Spoj nás v jedno, Pane".

Koordinátorka hnutí Modlitby matek za Českou republiku paní Růžena Fialová se rozloučila s matkami a povzbudila je k další činnosti a hlavně k modlitbám za jejich děti. Zároveň poděkovala všem organizátorům a spolu s otcem Josefem pozvala na příští hromniční pouť matek, která bude ve Šternberku v sobotu 3.února 2007. Už se všichni těšíme.

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.