ZPĚT

Oslava 85. narozenin emeritního děkana otce Stanislava Vaňka

V pondělí 2.října 2006 oslavil 85 let života otec Stanislav Vaněk, emeritní děkan a dlouholetý duchovní správce ve Šternberku a okolních farnostech. Farnost spolu s kněžími děkanátu mu přišla popřát i poděkovat v sobotu 7. října v 10,00 při mši svaté ve farním kostele Zvěstování Páně.

Pane děkane, vyprošujeme Vám hodně Božích milostí, pokoj a františkánskou radost. Děkujeme vám za léta kněžské služby v našich farnostech a přejeme Vám vytrvalost v dobrém až do konce, pod mocnou ochranou Panny Marie Svatohostýnské.

P. Stanislav Vaněk se narodil 2.října 1921 ve Chvalčově pod Svatým Hostýnem rodičům Josefu a Žofii Vaňkovým. Vyrůstal se svou o dva roky mladší sestrou Marií. V šesti letech mu umírá tatínek a břímě celé rodiny zůstává na mamince. Po vychození základní školy nastupuje na Baťovu akademii do Zlína, kterou ukončuje těsně před začátkem druhé světové války. Během války pracuje ve Zlíně v oddělení prodeje obuvnických strojů. Po osvobození je vyslán jako obchodník do Bratislavy a posléze do Prahy. Pod vlivem hromadných a často vynucených náborů do těžkého průmyslu zakusí práci v uhelných dolech Karviné. V těžkých padesátých letech je vychovatelem a učitelem v učňovské škole v dnes již Slezskou Hartou zatopeném Karlovci. Po čtyřech letech odchází pracovat blízko svého rodiště do podniku THONET v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1960 v něm uzrává povolání ke kněžství a ve svých 38 letech nastupuje do kněžského semináře v Litoměřicích. V roce 1964 je vysvěcen na kněze biskupem Lázikem z Trnavy. První kaplanské místo dostává ve Šternberku, netuše, že v této farnosti prožije celý svůj kněžský život. Po úmrtí P. Josefa Pospíšila v r. 1971 se stává duchovních správcem a později šternberským děkanem. Tuto službu koná více jak 20 let. S přibývajícím věkem a nemocemi se nejdřív vzdává služby děkana a v roce 1996 i duchovního správce ve Šternberku, exurendo v Mladějovicích, Domašově a Horních Loděnicích a odchází na zasloužený odpočinek, který prožívá na šternberské faře. Pokud mu síly dovolí, rád vypomůže pravidelně při večerní mši v sobotu, ale i v neděli ve filiálních kostelích a kaplích.

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.