ZPĚT

FARNÍ ODPOLEDNE - malá zahradní slavnost u příležitosti oslavy 10. výročí kněžského svěcení otce Josefa

V neděli 2. července farnost oslavila desáté výročí kněžského svěcení svého faráře - otce Josefa. Otec Josef pozval všechny na farní zahradu prožít společně odpoledne. K tanci i poslechu vyhrávala kapela, bylo nachystáno dobré jídlo a pití, pro děti soutěže a hry, a kdo chtěl mohl si zatančit a zazpívat.

Vše začalo adorací s požehnáním spojeným s modlitbami matek

Vše začalo adorací s požehnáním spojeným s modlitbami matek
z adorace
z adorace
Posezení s dostatkem místa pro všechny
posezení na zahradě
Některé matky zapůjčily své děti - pouze k fotografování
"Otec + noví farníci"
nová generace
Kdo chtěl, mohl si zatančit
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.