ZPĚT

V sobotu 15.4.2006 jsme ve 21 hodin slavili Velikonoční vigilii

Na Bílou sobotu přicházíme k Božímu hrobu a rozjímáme o umučení našeho Pána Ježíše Krista, jeho smrti a sestoupení mezi mrtvé.
V usebranosti očekáváme jeho vzkříšení. Je to den, kdy se neslaví mše svatá a další svátosti.
Až v noci po západu slunce v 21,00 se farnost shromáždí na schodech kostela k prožití vrcholné slavnosti církevního roku. Noční vigilie vzkříšení je od nejstarších dob zasvěcena Pánu. Naše účast je výrazem duchovní zralosti a živé víry, kterou jsme podobni těm, kteří podle napomenutí evangelia očekávají s hořícími lampami Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí a přivedl ke svému stolu.       

 

Z obřadu velikonoční svíce

Před třetím zvoláním "Světlo Kristovo".
Kostel se postupně zaplňuje
a všichni si zapalují svíčku.

Obnova křestního slibu. Ponořme se

Bohoslužba oběti:

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.