ZPĚT

V sobotu 15.4.2006 se uskutečnilo setkání mládeže děkanátu Šternberk.

Setkání proběhlo v klášteře bratří kapucínů v Újezdě. Jednotlivé farnosti děkanátu se navzájem představily, představili se i bratři kapucíni a mladí se pak seznámili s poselstvím Svatého otce mládeži. Byl čas na adoraci, svátost smíření i zábavu. Odpoledne byla křížová cesta v klášterní zahradě a setkání zakončilo společné slavení eucharistie.       

 

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.