ZPĚT

    Každoročně se snažíme prožít přechod do nového roku jiným způsobem, než většina lidí kolem nás. Začínáme adorací - přicházíme do kaple poděkovat našemu Pánu v Nejsvětější Svátosti za uplynulý rok a v tichu čerpáme z Jeho nezasloužených darů. O půlnoci pak otevíráme hlavní vchod našeho chrámu a na schodech kněz žehná Nejsvětější svátostí našemu městu. Samozřejmě za rachotu ohňostrojů a bujarého veselí, které všude kolem vypukne. Pak vchod znovu uzavřeme, abychom nepřišli k úrazu a abychom se slyšeli, a pokračujeme mší svatou v hlavním chrámu. Nový Rok patří Panně Marii - Matce Boží.


požehnání městu oslavy tohoto světa
Panny Marie - Matky Boží, čtení evangelia
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.