ZPĚT

POUŤ V MLADĚJOVICÍCH 18.9. 2005


Byla to pouť za prohloubení víry a duchovní obnovu farností šternberského děkanátu.
Konala se k oslavě Svátku Povýšení Svatého Kříže na mladějovické Kalvárii. V 15,00 hodin se slavila mše svatá v kostele a po ní vyšel eucharistický průvod k nedaleké kalvárii postavené na malém návrší. U každého zastavení jsme krátce rozjímali o utrpení našeho Pána Ježíše Krista a zároveň jej adorovali v Nejsvětější svátosti.
Atmosféru této pouti přiblíží několik fotografií. Nemohou ale přiblížit radostná srdce, naplněná boží milostí, a silnou vůni mateřídoušky při pokleknutí do trávy na mladějovické Kalvárii.
Příští rok přijď i ty

mši svatou sloužil novokněz
P. Jan Franta,
kaplan z Kyjova
Při promluvě
bohoslužba oběti bohoslužba oběti
bohoslužba obětiSvaté přijímaní
mladějovická Kalvárie mladějovická Kalvárie
přichází eucharistický průvod eucharistický průvod
před prvním zastavením před prvním zastavením
Z rozjímání Z rozjímání
Z rozjímání Z rozjímání
Z rozjímáníZ rozjímání
Eucharistie - naše posvěcení Eucharistie
Z rozjímání
Z rozjímání
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.