ZPĚT

V sobotu 9.4. 2005 se konala ve Šternberku VI. pouť manželů

   V jubilejním roce 2000 se poprvé v chrámu Zvěstování Páně ve Šternberku konala 25. března diecézní pouť manželů. V den Zvěstování, kdy Maria říká Bohu své ano, přicházejí každoročně manželé obnovit své sliby a vyprosit si požehnání do dalších let svého manželství. Šternberský chrám se stal poutním místem manželů.

   V letošním roce se sešlo na padesát manželských párů a obnovilo svůj manželský slib. Po promluvě vystoupily z lavic a vytvořily špalír uprostřed chrámu od oltáře až pod kůr. Manželé si navzájem podali ruce a připoměli si slova slibu, který si na počátku svého manželství dali. Pak jednotlivým párům poblahopřál kancléř arcibiskupství P. Antonín Basler.

   K uctění památky nesli manželé v obětním průvodu hořící svíci a kytici květin. Povzbuzeni příkladem jeho života a jeho slovy "Vstaňte a pojďme" se rozhodli vložit znovu svůj společný život do rukou Toho, který nás povolal k životu s ním.

 

Společná obnova manželského slibu

Hlavní celebrant všem přítomným manželům poblahopřál

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.