ZPĚT

O víkendu neděle Božího Milosrdenství Šternberk hostil účastníky jarní pouti "Antiochie"

 Antiochia je společenství mladých lidí, kteří již několik let pod vedením bohoslovců vyjíždí každoročně o letních prázdninách na misije do českého a moravského pohraničí. Pro utužení společenství se pořádají jarní a podzimní pouti, z nichž poslední proběhla ve Šternberku. Letošní setkání bylo připraveno pod vlivem roku eucharistie s odkazem na list papeže k tomuto roku: "Mane nobiscum Domine - Pane zůstaň s námi". Celý sobotní program byl motivován cestou učedníků do Emauz.

  Po dopolední katechezi místního faráře se skupiny mladých pod vedením bohoslovců vydali na cestu z Jeruzaléma do Emauz. Farní kostel, který stojí na vyvýšeném místě města, symbolizoval Jeruzalém a filiální kostel, dole ve městě, níže položené Emauzy. Během cesty si připomínali předobrazy eucharistie ze Starého zákona. Cílem cesty byla účast na mši svaté k Božímu milosrdenství, při které jsme se setkali s eucharistickým Kristem.

 "Což nám nehořelo srdce?" Tento verš z Lukášova evangelia byl vyjádřen rozžatou svící každého účastníka, se kterou se měl co nejdříve vrátit do Jeruzaléma tak, aby během cesty nezhasla.

 Farní kostel se stal místem, kde jsme se jako emauzští učedníci znovu setkali s apoštoly a vyprávěli, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. (Lk 24,35)

 

Před cestou "do Emauz"

Rozžíhání světel po mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice

Modlitba chval a odevzdání se Ježíši ve farním kostele


Večerní modlitba v klášterních sklepích po oznámení úmrtí papeže Jana Pavla II.


Nedělní oběd na faře


"Procházeli zem a hlásali slovo evangelia" Sk 8,4

Více fotografií naleznete na stránkách Antiochie

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.