ZPĚT

POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ VE ŠTERNBERKU 17.11.2005


Římskokatolická farnost Šternberk oslavila 222. výročí posvěcení farního kostela. Slavnostní mši celebroval profesor CMTF UP v OLomouci Th.D. Pavel Ambros, SI a kněží děkanátu.

Bože připomínáme si výroční den posvěcení farního kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása


Na kůru

Mši svatou doprovázel chrámový sbor z Chuchelné pod vedením MUDr Jana Hradila
Jáhen přichází s evangeliářem
Požehnání dětí v obětním průvodu
Při mši svaté koncelebrovali spolu s P. Pavlem Ambrosem, SI kněží šternberského děkanátu
Na závěr slavnosti promluvili hosté:

starosta města Šternberk
Mgr. Petr Skýva ...
... i farář CČSH ve Šternberku
David Kašpárek
Odpoledne po požehnání následoval vokální koncert duchovní hudby chrámového sboru z Chuchelné pod vedením šternberského rodáka MUDr Jana Hradila
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.