ZPĚT

V neděli 13.3.2005 jsme se loučili s otcem Anastazem Poláškem, OFMCap.

Po deseti letech kněžské služby u sester Klarisek - kapucínek a jako výpomocný duchovní naší farnosti odchází na odpočinek do kláštera v Praze. Za jeho službu kněze a zpovědníka jsme mu poděkovali při nedělní mši sv. v 9,00 ve farním kostele. Přišli jsme všichni vyjádřit vděčnost za všechnu službu, kterou i přes svůj věk otec Anastáz v naší farnosti vykonal. Součástí loučení bylo i malé pohoštění připravené na faře.       

 

Společné slavení mše svaté

Předávání darů na závěr mše svaté


Společná fotka před svatostánkem

ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.