ZPĚT

BIŘMOVÁNÍ ŠTERNBERK 12. 6. 2005


V neděli 12.června přijalo dvacet dva našich farníků z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky svátost biřmování.
Slavnost se konala ve farním kostele ve Šternberku při mši sv. v 10,00 hodin .
Více jak roční příprava biřmovanců vyvrcholila během měsíců května a června bohoslužbami s prosbou o vylití sedmi darů Ducha svatého:

dar rozumu - pátek 6. května
dar rady - sobota 14. května při svatodušní vigilii
dar síly - pátek 20. května
dar poznání - neděle 29. května;
dar zbožnosti - pátek 3.června
dar bázně Boží - pátek 10.6. při vigilii před biřmováním.

Kromě duchovní přípravy biřmovanců, na které se podílela celá farnost svými modlitbami a někteří i samotnou přípravou, zhodnotili biřmovanci své znalosti katechismu při ústní zkoušce. Zkouška se skládala ze dvou částí: Vyznání víry a Svátosti a desatero.

 

Zde je několik fotografií z naší velké slavnosti.


Před slavností Pohled do chrámu Zvěstování Páně před slavností
Uvítání otce biskupa Uvítání otce biskupa
Zpěv žalmu Zpěv žalmu - schola
Představení jednotlivých biřmovanců Z představování jednotlivých biřmovanců
Otec biskup si vyslechl zhodnocení přípravy ... Zhodnocení přípravyZhodnocení přípravy
... a také slib kmotrů slib kmotrů
Z promluvy otce biskupa homiliehomilie
Z udílení svátosti Z udílení svátostiZ udílení svátosti
Z udílení svátosti Z udílení svátostiZ udílení svátosti
Přinášení darů Přinášení darů
Před svatým přijímáním Před svatým přijímáním
Část scholy Část scholy
Závěrečné poděkování Závěrečné poděkováníZávěrečné poděkování
Společná fotografie na schodech chrámu Společná fotografie
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.