ZPĚT

Svatodušní vigilie 14.5.2005


Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se žene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal aby promlouvali.
Skutky, 2.kapitola.

Vigilie - to znamená noční bdění. My chceme přípravu na slavnost Seslání Ducha svatého prožít podobně, jako Ježíšovi učedníci - být společně pohromadě a modlit se.

vigilii začínáme v Rajském dvorci, malém prostoru uprostřed křížové chodby.
slavnostní příchod
zapálení ohně čtení Písma a promluva
svíce rozžaté od velkého ohně
chraňme plamen Božího života v nás
čtení, modlitby a zpěv v presbytáři farního kostela Zvěstování Páně
půlnoc nás uvítá v klášteře sester Klarisek-Kapucínek, abychom se společně s nimi modlili matutinum.

po půlnoci přijde dobré jídlo vhod
Nad ránem nás vítá kostelíček
- kostel Nejsvětější Trojice.
A na mši svatou se pak připojí další lidé.
ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.