ZPĚT

    K roku eucharistie k nám zavítal chrámový sbor z Chuchelné. Chuchelná je malá obec s 1350 obyvateli. Leží na hranicích s Polskem blízko Opavy. Místní kostel byl zbořen za 2. světové války v březnu 1945. Snaha o obnovu kostela vycházela dlouho naprázdno. Až v roce 1993 se podařilo zahájit práce a v roce 1996 mohl otec arcibiskup Graubner nový kostel posvětit.

    V roce 1998 založili v Chuchelné chrámový sbor. Vedení sboru se ujal šternberský rodák a varhaník Mudr. Jan Hradil a dirigentkou se stala ing. Jana Urbánková. Sbor se schází pravidelně jednou týdně a zúčastňuje se pravidelně setkání chrámových sborů Hlučínska. Do repertoáru sboru patří skladby starých i soudobých mistrů a má nacvičeno zhruba sto skladeb.

    Ve šternberku sbor zazpíval dopoledne při mši svaté a odpoledne potom proběhl koncert s podtitulem "k roku eucharistie". Tento kulturní zážitek obohatil prožívání liturgie a našel velkou odezvu u posluchačů. V následujícím přehledu je uveden seznam skladeb, se kterými sbor ve Šternberku vystoupil. U některých je možné si poslechnout ukázky.

  1. Prolom, Pane, nebesa     Fr. Macek, mons. J. Hrdlička
  2. Zrozen Boží syn     J. Novák, P. Konvalinka
  3. Vánoční aleluja     J. Novák
  4. Ejhle Beránek     K. Douš
  5. Pie Jesu     A. L. Webber
  6. Tebe Poem     D. S. Bortňanský
  7. Quia resurrexit Dominus     J. Novák
  8. Svjatyj Bože     P. I. Čajkovskij      Celá skladba - MP3
  9. Hymnus     J. Novák
10. Chválíme Tvé jméno, Pane     J. Novák      krátká ukázka : Start Stop
11. Locus iste     A. Bruckner
12. Zdráv buď Pane Ježíši     W. A. Mozart
13. Hned v jitře     O. Pavelka
14. Agnus Dei     J. Křička
15. Jak úžasná je láska Tvá     N. Decius
16. Svému Pánu chci zpívat     J. Novák
17. Gloria     Z. Lukáš
18. Ave Maria     G. Caccini
19. Zdrávas, Maria Panno     píseň z kancionálu J. Božana


ZPĚT

    

                             

 

© 2005 Římsko-katolická farnost Šternberk.
Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.